onsdag 27. juni 2012

Stenberg-dagen 2012


En gang i året er det full fest på Stenberg, amtmannsgården som ligger i Vestre Toten kommune. I år ble den avholdt på en av de få soldagene vi har hatt så langt, søndag 17. juni.
Stenberg-dagen er den gangen i året Stenberg åpner alle dører på vidt gap, og hvor rundt 200 frivillige gjør det de kan for å gi familier et innblikk i hvordan liv og virke var på gården i sine glansdager. I selve storstuen fant vi "amtmanns-familien" som fortalte anekdoter fra sine liv, og rundt på museet var det dans, lafting, smaksprøver av hverdagskost, tradisjonell gårdsdrift med hest og kjerre, heste-transport og andre godsaker.

Vi var så heldige å ha personlig guide for dagen, som tok oss rundt i husene. Guiden kunne blant annet fortelle hvor Amtmann Lauritz Weidemann etter sigende satt og skrev sine forslag til grunnloven, som han senere la frem for Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Rundt i de forskjellige rommene satt tidsriktig bekledde damer med sitt håndarbeid, mens de flotte Weidemann-barna svinset rundt på gården.

Dette var en veldig hyggelig dag, og ekstra fint var det å se alle småbarnsfamiliene som besøkte Stenberg. Slike arrangementer kan fort ende opp med å bli en tradisjon for én generasjon, uten at det blir videreført, noe som ikke er tilfelle for Stenberg-dagen. Det er ganske tydelig at dette er en dag som er viktig for Totningene, og som vil bli videreført til de kommende generasjoner.

Etter fem timer med foto, historiefortellinger og smaksprøver av alle typer tradisjonsmat inkludert et trailerlass med rømmegrøt takket vi for oss og kjørte tilbake til nåtiden full av flatskjermer og tastatur. Det er virkelig godt med noen "teknofrie dager" hvor man bare kan spankulere rundt og bli underholdt på den analoge måten, samtidig som man sitter igjen med noe når solen daler. Vi kommer tilbake til neste år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar